IATA IKS har som føremål å sikre ei miljøriktig og økonomisk forsvarleg oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall, redusere mengda av avfall og legge til rette for gjenvinning gjennom kjeldesortering i IATA - kommunane.

IATA gjenvinningsstasjoner

Vi har 3 gjenvinningsstasjonar:
Langmoen avfallsanlegg, i Treungen - Hovudkontor
Stemmen gjenvinningsstasjon, i Drangedal
Stormo avfallspark, i Lunde.