Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS
Haugsjåsund 132
​3855 Treungen

Telefon: +47 35 04 83 50
E-post: iata@iata.no

Fyll ut skjema under: