Dette tek vi i mot gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kvitevarer/brunevarer
 • Papp 
 • Jernskrap
 • Bildekk utan felg + andre dekk uten felg.
 • Landbruksplast

Eigne prisar pr. tonn:

 • Hageavfall
 • Blanda uorganisk materiale (inerte masser)
 • Treverk
 • Plastfolie
 • Hard plast
 • Farleg avfall
 • Impregnert treverk (sjå farleg avfall)
 • Vindauge med PCB (Norske vindauge produsera i perioden 1965-1975 og utenlandske datert t.o.m. 1979, forsegla med PCB lim)  (sjå farleg avfall
 • Enkle og kopla vindauge
 • Anna glas
 • Restavfall
 • Papir og kartong
 • Asbest (pakkes inn i 2 lag bygningsplast, limes igjen og fraktes på paller - sjå farleg avfall).
 • Klær og tekstiler i god og dårlig stand (innsamling til Fretex)

Hugs å sikre avfallet godt når du fraktar det til gjenvinningsstasjonen. Husk at vi berre tek imot avfall i klare sekkar.

Næringskundar er pålagt å deklarere farleg avfall før dei kjem til gjenvinningsstasjonen. Det gjer ein elektronisk ved å lage seg ein brukar her: https://www.avfallsdeklarering.no/

Deponiet på Langmoen kan ta i mot lett forurensa masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo tar kun i mot slam til behandling.