Matavfall (brun)

Rester av frukt, grønsaker, kaffigrut, teposar, bakevarer, ris, pasta m.m.

Papir og kartong (blå)

Aviser, vekeblad, tidsskrift, reklame, reingjorte kartongar til mjølk, juice, dessert, syltetøy m.m.

(ikkje brunt papir og papp)

Plastemballasje (klar sekk)

Reingjort mjuk plastemballasje som t.d. plastposar, plastfolie, beger, påleggspakker m.m. 

Glas- og metallemballasje (grøn)

Reingjort klart og farga glas, flasker, vaska hermetikkboksar, metallokk m.m.

Restavfall (svart)

Avfallet som blir igjen når du har kjeldesortert, som t.d. hard plast, bleier, keramikk, porselen m.m.

Farleg avfall (raud)

Batterier, sparepærer, lim, lakk, sprayboksar, måling o.l. 

Kildesortering

Alle dunkane er merka med fargar og symbol etter kva innhald som skal i. Anna avfall som t.d. hageavfall, møblar, bildekk, elektrisk og elektronisk avfall (les: komfyrar og vaskemaskiner, småelektrisk, TV, varmeovnar) m.m., må du sjølv bringe til ein av avfallstasjonane våre. Det same gjeld tomme målingsspann, som skal sorterast i metall- eller hardplastcontainer.

VIKTIG!

Ikkje sett noko avfall utanfor buene!
I buene er det lagt ut bioposar til matavfall som du kan ta med deg på hytta/fritidsbustaden. Skulle du ha behov for små dunkar til å ha inne, så deler vi ut frå vårt gamle lager til det er tomt for disse.


Har du spørsmål rundt dette, er du velkomen til å kontakte oss på hovudkontoret i Treungen, tlf. 35 04 83 50 eller send en e-post til iata@iata.no