Dunker innhold

Dunkar til matavfall, glas- og metallemballasje og papir kan du gratis endre til ein anna størrelse. 140 liter, 240 liter og 370 liter.

Ønsker du å endre størrelse på behaldaren for restavfall krever dette eit anna abonnement til endra pris

Ta kontakt med oss og oppgje kva behov du har.