Dunker innhold

Frå 01.01.2024 vil det bli eit servicegebyr på kr 450,- dersom du skal ENDRE STORLEIK på dunken din. Det er gratis å hente dunkar sjølv på gjenvinningsstasjonane våre. Ta kontakt med oss på førehand.

Endring av storleik på dunkar til matavfall, glas- og metallemballasje og papir fører ikkje til auking av abonnement ditt.  

Ynskjer du å endre storleik på behaldaren for restavfall, vil dette føre til auke eller redusksjon av abonnementet ditt, avhenging av storleiken på dunken.

Sjå prisar her.

Ta kontakt med oss og oppgje kva behov du har.