Der blir vannet skilt ut fra slammet og siden pumpet tilbake i slamtanken. Denne operasjonen tar litt tid, slik at bilen blir ståande en stund på hver plass. Tanken er derfor ikke tom etter at bilen har vært og tømt, men tørrstoffet er fjernet.

slambil IATA

For at tømmingen kan skje, må lokket på tanken være tilgjengelig. Jord, gress og lignende må fjernes, slik at lokket på tanken er lett synlig. Det er ønskelig at det settes en pinne med en plastpose på toppen ved siden av tanken, slik at slam tømmeren fort kan se hvor tanken er.

Pris for slamtømming 2019
Fast avtaleÅrlig gebyr
Tømming av slamavskiller 0 - 4 m3 hus, hvert år kr 2 189,-
Tømming av slamavskiller 0 - 4 m3 hus, 2 hvert år kr 1 264,-
Tømming av slamavskiller 0 - 4 m3, 4 hvert år kr 721,-
Over 4m3 kommer et tillegg pr m3kr 361,- per m3
Ekstra tømming (0-4) Gjelder alle type tankerkr 3 700,- per gong
Hytter: Etter bestilling (0-4) Gjelder alle type tanker kr 4 394,- per gong
Hytter: Etter bestilling over 4m3 tillegg pr. m3kr 590,- per m3

Prisene er inkl. mva

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sjåføren direkte på slambilen: 90 71 08 82.
Du er også velkommen til å sende en epost til iata@iata.no eller ringe kontoret vårt i Treungen: 35 04 83 50.