Der blir vannet skilt ut frå slammet og sidan pumpa tilbake i slamtanken. Denne operasjonen tar noe tid, slik at bilen blir ståande ein stund på kvar stad. Tanken er derfor ikkje tom etter at bilen har vært og tømt tanken, men tørrstoffet er fjernet.

slambil IATA

For at tømming kan skje, må lokket på tanken være tilgjengelig. Jord, gras og liknande må fjernes, slik at lokket på tanken er lett synelig. Det er ønskelig at det settes ein pinne med ein plastpose på toppen ved sidan av tanken, slik at slamtømaren fort kan sjå kvar tanken er.

Pris for slamtømming 2017
Fast avtaleÅrlig gebyr
Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m3 hus, kvart årkr 2 146,-
Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m3 hus, 2. kvart årkr 1 239,-
Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m3, 4. kvart årkr 707,-
Over 4m3 kjem eit tillegg per m3kr 354,- per m3
Ekstra tøming (0-4m3). Gjelder alle type tanker kr 3 627,50 per gong
Hytter: Etter bestilling (0-4m3). Gjelder alle type tankar    kr 4 308,- per gong
Hytter: Over 4 m3 kjem eit tillegg per m3 kr 579,- per m3

Prisene er inkl. mva

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sjåføren direkte på slambilen: 90 71 08 82.
Du er også velkommen til å sende ein e-post til iata@iata.no eller ringe kontoret vårt i Lunde: 35 94 94 40.