Vi samlar inn farleg avfall med eigen bil kvart halvår og hentedagen vil være den samme som for anna avfallshenting, men kun i dei vekene som er merka med raudt.

Raude behalderar for farlig avfall settast fram på hentedagen, godt synleg på sida av dunkene.

søppelbil IATA

 

Innsamling av farlig avfall i 2021

Nome: Innsamling i veke 10 og 37.
Drangedal: Innsamling i veke 11 og 38.
Nissedal og Åmli: Innsamling i veke 12 og 39.