Gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kvite/brune varer
 • Glas/metallemballasje
 • Jernskrap
 • Papp, papir, kartong
 • Hushaldsplast
 • Bildekk med og utan felg + andre dekk utan felg
 • Hageavfall
 • Klær og tekstiler som er heilt, reint og tørt (innsamling til Fretex)  
 • Farleg avfall
 • Impregnert treverk
 • Asbest (må pakkast inn i 2 lag bygningsplast, vere lima att og fraktast på høvelege pallar)
 • Vindauge med PCB (Norske vindauge produsera i perioden 1965-1975 og utenlandske datert t.o.m. 1979, forsegla med PCB lim) 

Pr. henger, se prisliste for størrelse:

 • Treverk
 • Keramikk, ren betong, porselen
 • Hard plast
 • Vindauge (isolerglas) utan PCB 
 • Enkle og kopla vindauge
 • Restavfall
 • Fritidsbåtar under 15 fot og utan innbords motor kan leverast gratis. Panteordning på 1000kr frå Miljødirektoratet må ein søke om sjølv med bekreftelse frå IATA. Vi tek og i mot båtar over 15 fot, men då etter pris pr. tonn. Det fins eigne godkjente mottak for desse der ein kan få same panteordning som båtar under 15 fot.

Husk å sikre avfallet godt når du fraktar avfallet til gjenvinningsstasjonen! 

Vi tar berre imot restavfall i klare sekkar.

Deponiet Langmoen kan ta i mot lett forurensede masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo kan kun ta i mot slam til behandling.