Hvordan Levere Fritidsbåter

  • Båten som skal leveres må være under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende kan også leveres til mottakene. 
  • Levering av kasserte fritidsbåter må registreres på vekt og skjema for levert fritidsbåt må medbringes. Det må fylles ut ett skjema per båt. 

Hvordan søker jeg om vrakpant

  • Ved innlevering av en fritidsbåt må et skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak skrives ut og tas med for signatur hos mottaket. Alle felter i skjemaet må fylles ut. 
  • Deretter sendes søknaden om refusjon inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. 

 Søknadsfrist

  • Det må søkes samme år som båten kasseres, i perioden 1. januar til 1. desember hvert år. 

Ordningen gjelder ikke for fritidsbåter med innenbordsmotorer, aluminiumskrog eller for kjøl og innvendig ballast i metall. Båten skal ikke inneholde avfall og forurensinger som ikke er en normal del av en fritidsbåt.