Felles for alle kunder IATA IKS:

Org.nr: NO 977 500 303 MVA
Kontonr: 2714 07 03902
IBAN: NO93 2714 0703902
SWIFT: AASPN022
Vi tilbyr Avtalegiro og E-faktura!
 

Faktura gjeldande for Åmli 

Privathushald - 2 gonger årleg med betalingsfrist 20. april og 20. oktober.
Hytte og fritidsbustad - 1 gong årleg med betalingsfrist 20. april.

 

Faktura gjeldande for Nome, Nissedal og Drangedal

Renovasjon og slamtømming for privathushald, hytte og fritidsbustad blir fakturert av den enkelte kommune saman med dei kommunale avgiftene. Har du spørsmål om renovasjon eller slamtøming, ta kontakt med IATA IKS. 

 

Faktura for øvrige tenestar 

Storhushald/næringskundar - 4 gonger årleg, kvart kvartal.
Kundar som veger inn over vekt fakturerast månadleg. 
Tilfeldige avgifter, varekjøp og slamtankar utanom tømerute fakturerast fortløpande.