farlig avfall kildesortering

Avfall som er klassifisert som farleg avfall skal deklarerast av næringsverksemder før dei kommer til avfallsanlegget. Avfall som er klassifisert som radioaktivt eller kasserte eksplosiver skal ikkje leverast til vårt mottak, men til andre godkjende mottak. 

Lag deg ein brukar for å deklarere farleg avfall her:  https://www.avfallsdeklarering.no/