IATA IKS har tilbod til alle storhushushald/næringskundar om henting av avfall. Gebyr for storhushald blir fakturert 4 gonger i året - kvart kvartal. Se prisliste for fastsett gebyr 2024 i eiga lenke.

Avfallet frå storhushald blir henta med renovasjonsbilen etter ordinær hentekalender. Men om ein held til i sentrum kan det gjerast avtale om oftare henting av restavfall.

Campingplassar har eigne avtalar.

 

Avfallet skal sorterast i ulike fraksjonar:

Restavfall, matrestar, papir/drikkekartong, glas- og metallemballasje, husholdnings plast og papp. Papp må sjølv fraktast til anlegget, dette er gratis og levere.
Dunkar kjøpast direkte av oss og er i kundens eige.
Bioposar til matrestar, plastretursekkar m.m. kan kjøpast hos oss. 
 

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt:

Hovudkontoret på Langmoen i Treungen, tlf. 35 04 83 50 eller send oss ein e-post: iata@iata.no