På gjenvinningsstasjonen tar vi i mot:

 • Elektrisk avfall
 • Hvitevarer/brunevarer
 • Glass/småmetall
 • Papp
 • Papir
 • Plast 
 • Drikkekartong
 • Farleg avfall
 • Bildekk med/uten felg
 • Hageavfall
 • Treverk
 • Impregnert treverk (se farlig avfall)
 • Isolerglass/vinduer med PCB (se farlig avfall
 • Restavfall
 • Asbest (pakkes inn i 2 lag bygningsplast, limes igjen og fraktes på paller - se farlig avfall).
 • Klær og tekstiler i god og dårlig stand (innsamling til Fretex)

Husk å sikre avfallet godt når du frakter avfallet  til gjenvinningsstasjonen!

Deponiet Langmoen kan ta i mot lett forurensede masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo kan kun ta i mot slam til behandling.