På gjenvinningsstasjonen tar vi i mot:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kvitevarer/brunevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp, papir og kartong
 • Plast 
 • Farleg avfall
 • Bildekk med og utan felg
 • Hageavfall
 • Treverk
 • Impregnert treverk (se farlig avfall)
 • Isolerglass/vinduer med PCB (se farlig avfall
 • Restavfall
 • Asbest (pakkes inn i 2 lag bygningsplast, limes igjen og fraktes på paller - se farlig avfall).
 • Klær og tekstiler i god og dårlig stand (innsamling til Fretex)

Hugs å sikre avfallet godt når du fraktar det til gjenvinningsstasjonen. Næringskundar er og pålagt å deklarere farleg avfall før dei kjem til gjenvinningsstasjonen. Det gjer ein elektronisk ved å lage seg ein brukar her: https://www.avfallsdeklarering.no/

Deponiet på Langmoen kan ta i mot lett forurensa masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo tar kun i mot slam til behandling.