Skriv namn og telefonnummer på kartongkubben du leverer til gjenvinning, så er du automatisk med i Returkartonglotteriet i regi at Grønt Punkt Norge! Premiepotten er på 1,6 millionar kroner.

Dette er Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersonar eller organisasjonar, skolar, barnehagar, idrettslag etc.

Kvart år delas det ut premiar for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar à kr. 10 000 og 4 premiar à kr. 100 000,-.

Du gjer slik: 

Seks reine drikkekartongar stappast ned i den sjuande. Dette utgjer ein ”kubbe”. Korkar og lokk kan godt henge utanfor. For skulemjølk kartongar gjeld fire tomme i den femte.
Deltakar skriv namn og telefonnummer på ”kubben” og leverar denne i den kommunale innsamlingsordninga. Då har man eit lodd.
”Kubben” trekkas ved IATAs anlegg kvart kvartal og går vidare til ein nasjonal trekning.
Vinnaren blir kontakta.
 

IATA IKS har kunde i Åmli og Nome som vant kvar sin gevinst på kr. 10 000,- ved den nasjonale trekninga hos Grønt Punkt Norge AS i 2013.