Farleg avfall og klede hentas 2 gonger i året, ein gong på våren og ein gong på høsten. Sjå meir informasjon her.