Renovasjonsgebyret er todelt, med eit grunngebyr og eit volumgebyr.

Grunngebyret er fast og betalast av alle juridiske einingar, som bustad eller seksjonert eining.
Volumgebyret betalast for den svarte restavfallsdunken og varierar ut i frå kvar stor dunken er.

Standardvolumet er 140L restavfallsdunk.

For mer informasjon og priser besøk våre sider for privatkunder, hytteeigarar, storhushald og næringskundar.