Renovatørane startar tøming klokka 06.00 og då må avfallet vere klart.

Se hentekalender for din kommune