Privat skifte og uskifte

Når ein person døyr vil arvingane i dei fleste tilfelle gjennomføre skifteoppgjøret sjølve, eventuelt med hjelp av ein testamentsfullbyrder eller anna medhjelpar. Dette kallast privat skifte. Tingretten vil då utstede ein skifteattest, som brukast ved tinglysing av eigarskifte saman med skjemaet ”Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte” (PDF, 61KB)

Hvis den avdøde har skrevet testament eller ektepakt må også dette, eventuelt en bekreftet rett kopi, legges ved når dokumentene sendes inn til tinglysing. Dersom testamentet eller ektepakten inneholder bestemmelser som skal tinglyses må dokumentet sendes inn i original.

Les meir om tinglysing av vilkår i testament i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.5.

Dersom ei ektefelle eller ein sambuar har rett til å overta heile boet eller ein felles bolig i uskifte vil tingretten utstede en uskifteattest. Denne skal sendast inn saman med skjemaet ”Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte”

 

Kilde: Kartverket