Fylgjande er gratis å levere for privatpersonar: Papp og papir, farleg avfall, glas og metall, plastemballasje,elektrisk og elektronisk avfall, hageavfall.

 Se fullstendig prisliste for andre fraksjonar her.

Vi oppmodar alle våre kundar om å betale med kort!