Nissedal kommune tek nå med våre gebyr på si utsending av sine gebyr. Gebyr blir nå utsendt pr. kvartal i Nissedal. Alle spørsmål om adressering, betaling, avtalegiro og eFaktura må rettast til Nissedal kommune på telefon 35048400 eller epost info@nissedal.kommune.no for eigedommar i Nissedal.

Noko som blir endra i denne samanheng er at Nissedal kommune sender gebyr til grunneigar av bygg som ikke er utskilt som eigen eigedom. Vil du ha gebyra i ditt namn må du syte for eventuell frådeling og tinglysning over på deg. 

Spørsmål om renovasjon skal rettast til IATA tlf 35048350 eller på epost iata@iata.no. Spørsmål om slamtømming skal rettast til IATA på tlf 35949440 i åpningstida på Stormo eller til iata@iata.no.

Viss du har bygg/hytte som ikkje er tinglyst på deg og du vil kontakte IATA om bygget ditt må du opplyse oss om den nye offesielle adressa, altså namn/vegnamn og nr som du er tildelt. Vår adresse er Haugsjåsund 132.