Fra 1. Januar 2018 er det Nome kommune som skal fakturere våre faste gebyr sammen med de kommunale avgiftene. Gebyrene blir sendt ut 4 ganger i året, hvert kvartal slik det gjøres i dag. 

Alle spørsmål om adressering, betaling, innkreving, avtalegiro, eFaktura og lignende skal rettes mot Nome kommune på telefon 35946200 eller epost postmottak@nome.kommune.no. Har du avtalegiro med Nome kommune så sjekk eventuelt beløpsgrense på avtalen i og med at fakturabeløpet nå blir noe høyere. 

Noe annet som blir endret i denne sammenheng er at Nome kommune sender gebyr til grunneier for bygg som ikke er utskilt men egen eiendom. Vil du som byggeier ha gebyrene i ditt navn må du sørge for eventuelt å fradele og tinglyse over på deg. 

Ved spørsmål om renovasjon og slamtømming er det IATA IKS som kontaktes på telefon 35048350 eller epost iata@iata.no  

Faktura for ekstra slamtømminger vil komme rett fra IATA IKS.