Vi får inn store mengder restavfall her på IATA. I løpet av 2035 skal vi som EØS medlemmar materialgjenvinne 65% av alt hushaldsavfall. Det betyr at vi dei neste åra må kjeldesortere endå meir av avfallet vårt, og samstudes sortere meir av avfallet rett. I våre kommunar har vi snart 5000 hytter. Omlag 2300 av desse ligg i Nissedal kommune som sjølv har 1400 innbyggjarar.

Vi oppmodar alle hytteeigerar i NOME, DRANGEDAL, NISSEDAL og ÅMLI til å gjennomføre brukarundersøkinga om kjeldesortering. Den skal gje oss svar på mellom anna kor fornøgde hytteeigerane er med dagens ordning, i kva grad dykk kjeldesorterar og kva vi saman kan gjere for å betre kjeldesorteringa. 

https://no.surveymonkey.com/r/6N5YL3S

Hytte