IATA IKS har tilbod til alle storhushald/næringskundar om henting av avfall. Gebyr for storhushald blir fakturert kvart kvartal. Prisliste for fastsett gebyr 2017 (PDF, 219KB)

Avfall frå storhushald blir henta med renovasjonsbilen på vanlig innsamlingsrute.        

Avfallet skal sorteras i ulike fraksjonar:

Restavfall, matrestar, papir/drikkekartong, glas/småmetall, hushald plast og papp.
Dunkar kjøpas direkte av oss og er i kundens eige.
Bioposar til matrestar, boksar til å ha inne (papir, mat m.m.), plastretursekkar m.m. kan kjøpas av oss.

Avfallet blir henta etter eigen hentekalender, med oftare tøming av restavfall.
Vi sender ut faktura 4 gonger i året – kvart kvartal.
 

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss i:

For kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune, kontakt Treungen på tlf. 35 04 83 50.
For kundar i Nome kommune, kontakt Lunde på tlf. 35 94 94 40.
E-post: iata@iata.no