Farleg avfall og klede hentas 2 gonger i året. Sjå meir informasjon her.