farlig avfall kildesortering

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen. Les mer om deklarering av farlig avfall på avfallsdeklarering.no