farlig avfall kildesortering

Avfall som er klassifisert som farlig avfall skal deklareres. Avfall som er klassifisert som radioaktivt eller kasserte eksplosiver skal ikke leveres til vårt mottak, men til andre godkjente mottak. Les mer om deklarering av farlig avfall på avfallsdeklarering.no