 Kontor sted Langmoen, Treungen. Tiltredelse etter avtale.


Stillingen er tilknyttet administrasjonsavdelingen som dekker områder som kundebehandling/
resepsjon/sentralbord/ merkantile oppgaver for alle våre eier kommuner.
Arbeidsoppgaver for stillingen:
 Bistå med utgående fakturering i regnskapsprogrammet Visma
 Behandle innkomne fakturaer i Dokumentsenter Visma
 Kundebehandling/ Vedlikehold av renovasjonsavtaler i fagprogrammet Komtek
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra kompetanse, samt avdelingens behov.


Den vi tilsetter må ha forståelse for økonomi/regnskap, og arbeidserfaring fra merkantile
oppgaver. Det er en stor fordel om du innehar kunnskap/ har benyttet regnskapsprogrammet
Visma.
Det kreves erfaring fra bruk av office programmer samt generell IT- forståelse. Da vi benytter
fagprogramnmet Komtek er det en fordel om kjennskap til dette, men full opplæring vil bli
gitt.
Det er nødvendig å kunne takle stress, da det til tider er mange oppgaver som foregår
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver. Du må inneha gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.


Lønn etter avtale. Medlemskap i KLP. For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig
leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331.
Søknad med CV sendes innen 14. mai 2021 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Kontormedarbeider