Anlegget behandler matavfall i et lukket system som igjen går til gassproduksjon. Vi søker
etter resultatorientert person, med stor fordel har kunnskap om biologi og
automasjonssystemer, maskiner og data. Dette er ingen krav, da full opplæring vil bli gitt.


Den ansatte inngår i vaktordning men maks en time responstid.
God helse og stå på vilje er viktig. Den tilsette må også kunne utføre andre arbeidsoppgaver.
Det er en fordel om du har førerkort for tunglastebil KL2. Det er et krav til at du innehar
maskinfører bevis, min. hjullaster
Tilsetting så snart som råd.


Det er nødvendig å kunne takle press, da det til tider er mange oppgaver som kan foregå
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver.


For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd.
God forsikring/ pensjonsordning gjennom KLP
Ytterligere opplysninger ved Driftsleder Geir Tveiten tlf 918 59 154 eller
Daglig leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331
Søknad med CV sendes innen 7. mai 2021 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Biogassanlegget