Oppgavene til denne sjåføren blir primært kjøring av slam i alle våre kommuner samt
renovere sorterings buer for hytte avfall. Sjåføren må også belage seg på å være reserve sjåfør
på våre ordinære renovasjonsruter både i Åmli og Nissedal Kommune. Ved hektiske perioder
samt under ferieavvikling må også denne personen kunne hjelpe til inne på
gjenvinningsstasjonen Langmoen og mulig kjøre krokbil.


Sjåføren vil få nær kontakt med kundene. Vi søker etter serviceinnstilt person.
God helse og stå på vilje er viktig. Den tilsette må også kunne utføre andre arbeidsoppgaver.
Det er krav til førerkort kl CE, (YSK-Kurs må være gjennomført). Det er stor fordel om du
har maskinførerbevis.
Tilsetting etter avtale.


Det er nødvendig å kunne takle press, da det til tider er mange oppgaver som kan foregå
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver.
For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd.
God forsikring/ pensjonsordning gjennom KLP


Ytterligere opplysninger ved Transportleder Odd Richard Espebu tlf 412 27 706 eller
Daglig leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331
Søknad med CV sendes innen 14. mai 2021 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Renovatør/Slam