Vi søker sjåfør til vår renovasjonsbil i Nome, stasjonert på Stormo.


Sjåføren vil få nær kontakt med kundene. Vi søker etter serviceinnstilt person med førerkort
for tung lastebil. YSK-Kurs må være gjennomført.
God helse og stå på vilje er viktig. Den tilsette må også kunne utføre andre arbeidsoppgaver.
Det er en fordel om du også har CE, maskinfører bevis M2 og M4 samt lokal kjennskap.
Tilsetting etter avtale.


Det er nødvendig å kunne takle press, da det til tider er mange oppgaver som kan foregå
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver.
For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd.
God forsikring/ pensjonsordning gjennom KLP.


Ytterligere opplysninger ved Transportleder Odd Richard Espebu tlf 412 27 706 eller
Daglig leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331
Søknad med CV sendes innen 29. november 2021 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Renovatør Nome