Vi søker etter en operatør til vår gjenvinningsstasjon på Langmoen.
Vedkomne skal være med å drifte anlegget, møte og hjelpe publikum med sortering av
innkommet avfall. Den ansatte inngår i vaktordning, da anlegget har et biogassanlegg som
produserer gass, som igjen benyttes i gassmotorer, samt at vi drifter et flisfyringsanlegg. Det
er kontinuerlig drift av disse anlegg, derfor vaktordning hver 3. uke. Responstiden skal være
maks 1 time utenom ordinær arbeidstid.

Det stilles krav til maskinførerbevis både på
hjullaster og hjulgraver, da dette er maskiner som blir benyttet. Det stilles også
krav til sertifikat kl. C, da vedkomne også vil fungere som reserve sjåfør på våre
renovasjonsbiler. Det er en stor fordel med erfaring fra slike nevnte anlegg og fra
avfallsbransjen, da sortering er en stor del av det daglige arbeid.


Det er nødvendig å kunne takle press, da det til tider er mange oppgaver som kan foregå
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver. God helse og stå på vilje er viktig. Den tilsette må også kunne utføre
andre arbeidsoppgaver. Tilsetting så snart som råd.
For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd.
God forsikring/ pensjonsordning gjennom KLP


Ytterligere opplysninger ved Driftsleder Geir Tveiten tlf 918 59 154 eller
Daglig leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331
Søknad med CV sendes innen 18. mai 2021 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Operatør