Arbeidsoppgaver for stillingen:

  • Vedlikehold av renovasjonsavtaler i fagprogrammet Komtek
  • Kundebehandling, betjene sentralbord
  • Betjene vekt
  • Betjene IATA sine sosiale medier som Facebook, Webside, Min renovasjon (hentekalender)

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra kompetanse, samt avdelingens behov.

Den vi tilsetter bør ha forståelse for økonomi/regnskap, og arbeidserfaring fra merkantile oppgaver er en forutsetning. Det kreves erfaring fra bruk av office programmer samt generell IT- forståelse. Da vi benytter fagprogrammet Komtek er det en fordel om kjennskap til dette, men full opplæring vil bli gitt.

Det er nødvendig å kunne takle stress, da det til tider er mange oppgaver som foregår samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. Lønn etter avtale. Medlemskap i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331. Søknad med CV sendes innen 29. november 2021 til iata@iata.no eller Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855 Treungen

Merk søknad Kontormedarbeider