Tysdag 30.mars skal vi få utført ein mindre gravejobb rundt vekta på Langmoen.

Det må påreknast litt ventetid og noko redusert framkomelegheit for næringskundar.

Takk for forståinga!