- Hald tilstrekkeleg avstand til kundar og tilsette på stasjonen. Minimum 1-meter, eller det som er gjeldande i din eigen heimkommune.

- Det oppmodast til kun å betale med kort, det er ikkje ønskeleg med kontanter på stasjonen.

- Ved stor pågang vil betjeninga på stasjonen sleppe inn bilar puljevis, for å forhindre at det blir mange personar inne på stasjonsområde på ei gong.  

Viktig

Personar som er pålagt heimekarantene skal halde seg heime. Same gjeld personar med forkjølelsessymptom.

Opningstider i påska

Alle våre gjenvinningsstasjonar halder stengt frå onsdag 31. mars kl.12.00 til og med 2. påskedag. Meir om våre opningstider i påska finn du her: http://www.iata.no/nyhetsarkiv/opningstider-paska-2021-article321-28.html