IATA IKS har tilbud til alle storhusholdning/næringskunder om henting av avfall.Gebyr for storhusholdning blir fakturert 4 ganger i året - hvert kvartal. Prisliste for fastsett gebyr 2019

Avfallet fra storhusholding blir hentet med renovasjonsbilen på vanlig innsamlingsrute. Hentet etter ordinær hentekalender, men det kan bestilles oftere tømming av restavfall.         

 

Avfallet skal sorteres i ulike fraksjoner:

Restavfall, matrester, papir/drikkekartong, glass/småmetall, husholdnings plast og papp.
Dunker kjøpes direkte av oss og er i kundens eie.
Bioposer til matrester, bokser til å ha inne (papir, mat m.m.), plastretursekker m.m. kan kjøpes av oss.
 

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss i:

For kunder i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune, kontakt Treungen på tlf. 35 04 83 50.
For kunder i Nome kommune, kontakt Lunde på tlf. 35 94 94 40.
Epost: iata@iata.no