Fellesløsning 1:

Husstander med naturlig naboskap kan gå sammen om renovasjon.
Dunkene settes side om side med felles dunker for papir, mat, og glass/metallemballasje. Prisen vil da bli redusert, samlefradrag. Størrelsene på disse dukene kan justeres etter behov, vi har 140L, 240L og 360L dette har ingen innvirkning på redusert pris. Det kan også bestilles felles restavfallsdunk og prisen kan da også bli ytterligere redusert 
 

søppelskurFellesløsning 2:

Kunder med fritidsbolig i en av våre fire kommuner Nissedal, Åmli, Drangedal eller Nome og som har husholdnings abonnement i en av våre kommuner kan bestille felles renovasjon med boplass. Da bringes avfallet fra fritidsboligen til hjemmet slik at vi kan hente avfallet på en plass. Prisen for fritidsabonnementet vil da bli redusert.


 

Barn under 3 år?

Alle våre kunder med barn under 3 år som bor fast på eiendommen kan bestille større restavfallsdunk. Betales det årlig gebyr for 140L restavfallsdunk øker vi denne til 240L. Betales det for 240L økes denne til 360L. 

Ta kontakt for å bli med på ordningen. Husk å si i fra om fødselsdato!

 

 


Har du spørsmål rundt dette? Du er velkommen til å ta kontakt med oss!

Kunder i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune: Telefon 35 04 83 50
Kunder i Nome kommune: Telefon 35 94 94 40
Du kan sende oss ein e-post på iata@iata.no

Husk å gi opp gårds og bruks nr. samt gateadresse til eiendommen.
Gjelder det ”bleiedunk”, husk å gi opp fødselsdato på det minste barnet.