Fellesløysing 1:

Husstandar med naturleg naboskap kan gå saman om renovasjon.
Dunkar settast side om side og det blir tinga felles restavfallsdunk.
Husstandar kan gå saman om felles dunkar på papir/drikkekarton, mat og glass/småmetall, prisen vil då bli redusera.
 

søppelskurFellesløysing 2:

Kundar som har/får fleire abonnement, kan sjølv bringe avfallet frå eks. fritidshus til heimen slik at vi kan hente avfallet på ein stad. Prisen vil då bli redusera.


 

Barn under 3 år?

Alle kundar med barn under 3 år som bur fast på eigedommen kan ting større restavfallsdunk. Betalas årleg gebyr for 140L restavfallsdunk aukar vi denne til 240L. Betales det for 240L aukas denne til 360L. 

Gje beskjed for å bli med på ordninga. Hugs å si i frå om fødselsdato!

 

 


Har du spørsmål rundt dette? Du er velkommen til å ta kontakt med oss!

Kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune: Telefon 35 04 83 50
Kundar i Nome kommune: Telefon 35 94 94 40
Du kan sende oss ein e-post på iata@iata.no

Hugs å gje opp gards og bruks nr. samt gateadresse til eigedommen.
Gjeld det ”bleiedunk”, hugs å gje opp fødselsdato på det minste barnet.