IATA IKS har som føremål å sikre ei miljøriktig og økonomisk forsvarleg oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall, redusere mengda av avfall og legge til rette for gjenvinning gjennom kjeldesortering i IATA - kommunane.

IATA gjenvinningsstasjoner

Vi har 3 gjenvinningsstasjonar:

Hovudkontoret ligg i Nissedal, nærare bestemt på Langmoen avfallsanlegg i Treungen.
I Drangedal har vi gjenvinningsstasjon ved Stemmen.
Stormo Avfallspark ligg i Lunde.