Vi startar på Hillestad og oppover til Dale.

Det er viktig at tanklokk er synlege for sjåføren. Desse må evt. gravast fram innan vi kjem. Hugs ellers at tilkomstvegen må vere rydda for kvist og kvast. 

Har du spørsmål vedr. tøming av din tank, ta kontakt med transportleiar Odd Richard Espebu:

Tlf: 350 48 357

Mob: 41 22 77 06

E-post: richard@iata.no

For andre spørsmål:

Tlf: 350 48 350

E-post: iata@iata.no