Kontor sted Langmoen, Treungen. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen er tilknyttet administrasjonsavdelingen som dekker områder som kundebehandling/
resepsjon/sentralbord/ merkantile oppgaver for alle våre eier kommuner.
Arbeidsoppgaver for stillingen:

  •  Vedlikehold av renovasjonsavtaler i fagprogrammet Komtek
  • Kundebehandling, betjene sentralbord
  • Betjene vekt
  • Betjene IATA sine sosiale medier, som Facebook, web-side.

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra kompetanse, samt avdelingens behov
Den vi tilsetter bør ha forståelse for økonomi/regnskap, og arbeidserfaring fra merkantile oppgaver er en fordel.
Det kreves erfaring fra bruk av office programmer samt generell IT- forståelse. Da vi benytter
fagprogramnmet Komtek er det en fordel om kjennskap til dette, men full opplæring vil bli
gitt.
Det er nødvendig å kunne takle stress, da det til tider er mange oppgaver som foregår
samtidig. Personen vi søker må være pålitelig og serviceinnstilt, samt være fleksibel i forhold
til arbeidsoppgaver.
Lønn etter avtale. Medlemskap i KLP. For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig
leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331.


Søknad med CV sendes innen 26. oktober 2020 til iata@iata.no eller
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855
Treungen
Merk søknad Kontormedarbeider