Slamtømming Nissedal

Da er høsten godt i gang og vi starter opp med slamtømming fra uke 43 i Nissdal kommune.