slamtømming Åmli

Da er høsten godt i gang og vi starter opp med slamtømming fra uke 41 i Åmli kommune. Slambilen starter i Tovdal og jobber seg videre gjennom kommunen.