IATA IKS velger derfor å endre sine åpningstider på våre
gjenvinningsstasjoner.
Vi vil stenge våre utvidete åpningstider, da vi har erfaring med at det er
på disse tider det er flest privat abonnenter som kommer, for å kaste
sitt avfall.

Dager med kveldsåpent vil derfor bli endret til følgende åpningstider:
Stemmen: Onsdag 18. mars og 25 mars. Kl: 08:00-15:00
Stormo: Onsdag 18. mars og 25 mars. Kl: 08:00-15:00
Langmoen Torsdag 19. mars og 26 mars Kl: 08:00-15:00

Alle andre dager går som normalt.


Skulle det bli endringer i IATA sin situasjon, så vil det komme ny
informasjon.


Vennlig hilsen
Roar Karlsen
Daglig leder