Miljøkonsulent

I dag Mandag 22. juli har Marianne Vrålstad startet hos oss, som ny Miljøkonsulent. Denne stillingen er helt ny, og formålet med stillingen er å få IATAs innbyggere/hytteeiere til å til å sortere mer av avfallet riktig. Målsettingen må være å få innbyggerne/hytteeiere til å bidra ytterligere til riktig sortering for å forbedre klima, miljø og økonomi. For å åpne en høyere materialgjenvinningsgrad må den enkelte innbygger/hytteeier bidra. IATA ønsker at innbyggerne skal se på avfall som de verdifulle ressursene det faktisk er. Miljøkonsulenten vil derfor jobbe direkte ut mot våre innbyggere/hytteeiere gjennom oppsøkende virksomhet. Opplæring og holdningsskapende arbeid via besøk og informasjon til borettslag/hytte foreninger, næringsvirksomhet, skoler og barnehager må påregnes. Opplæring, riktig informasjon, tilrettelegging og veiledning er viktig for økt kunnskap og kildesortering blant våre innbyggere/hytteeiere.