IATA IKS valgte å holde åpent på våre gjenvinningsstasjoner mandag og
onsdag denne uken. Det var meget stor trafikk disse dagene, så vi
velger derfor å åpne opp for privat levering også neste uke, dvs. uke 15.


Videre oppfordrer vi folk til å ikke å belaste anleggene mer enn
absolutt nødvendig, og at man tar hensyn til smitterisiko. Dette er
viktig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på
en trygg måte.


Dager med følgende åpningstider:
Stemmen: Mandag 6. april, kl. 08:00-15:00
Stormo: Mandag 6. april, Tirsdag 7. april, kl. 08:00-15:00
Langmoen: Mandag 6. april, Tirsdag 7. april, kl. 08:00-15:00


Det forutsetter for denne åpning at alle besøkende MÅ følge
instruksene fra de ansatte.


* Det vil bli sluppet inn puljevis, ikke flere enn 1 person ut av bilen.


* Hold godt til høyre ved innkjøring ved kø, smidig utkjøring.


* Benytt (bankkort) tæpping ved bankterminal, hold avstand til
betjening og andre besøkende, min 2 meter.


Skulle det bli endringer i IATA sin situasjon, så vil det komme ny
informasjon. Ønsker alle en god Påske.


Vennlig hilsen
Roar Karlsen
Daglig leder