Kunngjøring av tildeling av enerett

Returkraft AS - tildeling av enerett til Returkraft AS i henhold til forskrift om offentlig anskaffelser § 1-3 Se vedlagt dokument