I den forbindelse oppfordrer vi alle ansatte og andre til å følge nasjonale/kommunale råd og
veiledninger.
IATA IKS vil IKKE stenge våre gjenvinningsstasjoner foreløpig. Vi oppfordrer samtidig alle
våre abonnenter, kun til å besøke våre lokasjoner om det er strengt tatt nødvendig. Alle våre
bankterminaler blir desinfisert etter hvert bruk, men oppfordrer samtidig alle besøkende til å
ta forholdsregler. Benytt kulepenn på bankterminalen, engans hansker, ikke stå inn i luke,
hold avstand.


IATA IKS og avfallsbransjen er kategorisert som kritisk samfunnsnyttig bransje, og derfor vil
all renovasjon i alle våre kommuner opprettholdes.
IATA IKS vurderer situasjonen daglig, og vil vi bli rammet så må vi prioritere våre sjåfører.
Dette kan evnt. gå utover innhenting av farligavfall eller våre krokbiler, slik at vi sikrer drift
på våre renovasjonsbiler.


Skulle det bli endringer i IATA sin situasjon, så vil det komme ny informasjon.


Vennlig hilsen
Roar Karlsen
Daglig leder