Det er fortsatt meget stor trafikk på våre stasjoner. Vi velger å åpne opp for privat levering også i uke 16, med noen begrensinger.

Videre oppfordrer vi folk til å ikke å belaste anleggene mer enn absolutt nødvendig og at man tar hensyn til smitterisiko. Dette er viktig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.

Dager med følgende åpningstider:

Stemmen:         Onsdag 15 april, Fredag 17. april Kl: 08:00-15:00

Stormo:             Åpent alle dager Kl: 08:00-15:00 (stengt torsdag som normalt)

Langmoen:       Åpent alle dager Kl: 08:00-12:00

 

Det forutsetter for denne åpning at alle besøkende MÅ følge instruksene fra de ansatte.

* Det vil bli sluppet inn puljevis, ikke flere enn 1 person ut av bilen.

* Hold godt til høyre ved innkjøring ved kø, smidig utkjøring.

* Benytt (bankkort) tæpping ved bankterminal, hold avstand til   betjening og andre besøkende, min 2 meter.

 

Skulle det bli endringer i IATA sin situasjon, så vil det komme ny informasjon. Ønsker alle en god Påske

 

Vennlig hilsen

 

Roar Karlsen

Daglig leder