VI ÅPNER ALLE VÅRE GJENVINNINGSTASJONER FOR
PRIVAT LEVERING AV AVFALL MANDAG 30. MARS OG
ONSDAG 1. APRIL I PERODEN 08:00-15:00 BEGGE DAGER.

Da vi nå opplever at det er flere private som ønsker å kvitte seg med
hage/park, samt annet avfall som er nødvendig å kvitte seg med, åpner vi for levering av privat avfall disse to dagene. Dette på bakgrunn av at vi ikke ønsker dette avfallet i de private avfallsdunkene, og at vi i denne tiden ikke kan risikere faren for brann.

Forutsentingen for denne åpningen er at alle besøkende MÅ følge
instruksene fra de ansatte:

* Det vil bli sluppet inn puljevis, ikke flere enn 1 person ut av bilen.


* Hold godt til høyre ved innkjøring ved kø, smidig utkjøring.


* Benytt (bankkort) tæpping ved bankterminal, hold avstand til
betjening og andre besøkende, min 2 meter.


I situasjonen vi nå er i, er det viktig at både kommuner og innbyggere
tar del i den felles nasjonale dugnaden for å unngå smitte.
Skulle det bli endringer i IATA sin situasjon, så vil det komme ny
informasjon.


Vennlig hilsen
Roar Karlsen
Daglig leder