Hagejorden selges over vekt både på Stormo og på Langmoen.
Pris er kr. 262,50 per tonn

kompostjord

Bestilling via telefon:

Langmoen: Tlf. 35 04 83 50
Stormo: Tlf. 35 94 94 40