Hagejord selgast over vekt både på Stormo og på Langmoen.
Pris er kr. 276,25 pr. tonn.

kompostjord

Bestilling via telefon:

Langmoen: Tlf. 35 04 83 50
Stormo: Tlf. 35 94 94 40