Vi samlar inn farleg avfall med eigen bil kvart halv år og hentedagen vil vere den same som for anna avfallshenting, men bare i dei vekene som er merka med raudt.

Raud behaldar for farleg avfall settas ut/frem på hentedagen, godt synleg ved sida av dunkane.

søppelbil IATA

 

Innsamling av farleg avfall i 2017

Nome: Innsamling i veke 13 og veke 38.
Drangedal: Innsamling i veke 11 og veke 36.
Nissedal og Åmli: Innsamling i veke 12 og veke 37.